Probas de tempo de espesamento

O Consistómetro presurizado incorpora un Vaso de purín cilíndrico equipado cun conxunto de paletas estacionarias pechados nunha cámara de presión deseñada para unha presión de traballo de 275 MPa (40.000 psi) a unha temperatura máxima de 315 °C (600 °F). (Unha bomba hidráulica accionada por aire xera presión no conxunto do cilindro.) O sistema hidráulico incorpora un depósito, tubaxes, válvulas e filtros. A calor é subministrada á cámara por un aquecedor tubular interno de 5000 watts controlado polo programa do sistema de control automático de temperatura. Proporciónanse termopares para determinar as temperaturas do baño de aceite e da suspensión de cemento. O controlador de temperatura programable controlará automaticamente a taxa de aumento da temperatura da suspensión (é dicir, o gradiente de temperatura). Cando o lodo alcance a temperatura máxima desexada, o controlador manterá a temperatura do lodo nese nivel.

View as