• O fluído de perforación é un único compoñente que se mantén en contacto co pozo durante todo o proceso de perforación. A súa función principal é deseñar a fórmula do fluído de perforación para que o proxecto de perforación poida completarse con éxito no pozo para alcanzar a formación de petróleo esperada.

    2022-04-13

  • As unidades participantes asinaron o acordo marco sobre formación de aprendices en escolas empresariais e o acordo sobre a aprendizaxe cruzada de profesores famosos, realizaron a cerimonia de rotación de alianzas de traballo de talentos cualificados entre as empresas orientais e occidentais e entregaron premios aos gañadores do concurso de habilidades de 2021 e aos

    2022-03-22