Filtración (HPHT dinámica)

Haidous tipos de filtración (HPHT dinámico)durante as operacións de perforación e finalización.Unha delas é a filtración estática despois de deter a circulación dos fluídos de perforación.O espesor da torta de barro aumenta gradualmente e a taxa de filtración diminúe co tempo.Outra é a filtración dinámica cando a torta de barro formada se erosiona pola circulación de fluídos de perforación.Non existe unha relación proporcional entre a filtración estática e a filtración dinámica dos fluídos de perforación diferenciais, polo que a medición da perda dinámica do filtro é particularmente importante.A prensa de filtro dinámico modelo HDF-1 HTHP superou a escaseza de varias prensas de filtro estáticos tradicionais e permitiu que os resultados medidos estean próximos ás condicións do pozo.Pódese usar para medir a propiedade de filtración dos fluídos de perforación e dos lodos de cemento con precisión e seguridade en condicións estáticas e dinámicas.O uso do instrumento pode proporcionar datos fiables para realizar perforacións científicas, rápidas, de alta calidade e seguras.

View as